Baner

Innebaner

Tennishallen har 3 innendørs baner med kuststoffdekke og eies av Brødrene Jangaard AS.
 

Utleie administreres av Sparebanken Møre Arena
v/ Helge Blindheim tlf 90105646
.


Medlemmer av ÅTK har ingen fordeler/rabatt ved leie av hall-tid.
Halleier leier ikke ut enkelt-timer, slik at man må bestille time for et kvartal av gangen.

 

Utebaner

ÅTK har 2 grusbaner utenfor Tennishallen. Disse er til fri bruk for alle medlemmer.

For å holde banene i god stand arrangeres dugnad før sesongstart og før vinteren. For at banene skal holde en god standard er det viktig at alle brukere følger banereglene.