Kontingent

Junior / student...........................kr 500
Senior  .........................................kr 1200
Familie..........................................kr 2400

Medlemsavgift

 

Kontigent blir fakturert en gang pr år.