Styret i ÅTK

Ålesund Tennisklubb sitt styre 2021:

 

Leder:             Lasse Viken Kjønstad
Nestleder:      Christian Pritchard
Kasserer:        Birger Hjelle

 

Styremedlemmer:

Elisabeth Solvang

Mats Opshaug 

Geir Kleppe

Karianne Vadseth 

Varamedlem:

Endre Larsen

Web-master:

Karianne Vadseth​ og Elisabeth Solvang